“Идеал”ООД осигурява пълно гаранционно и извънгаранционно обслужване на всички климатици закупени от фирмата. Всеки възникнал проблем с вашия климатик ще бъде отстранен по възможно най-бързия и качествен начин.

 

Преди да позвъните обаче, първо обърнете внимание на следните неща:

 

Ако климатика не работи:

уверете се че има захранване до него (дали има ток, дали не е паднал бушона);

проверете батериите на дистанционното (след смяната им рестартирайте дистанционното - виж инструкция за експлоатация);

вижте дали и как светят индикаторните лампи на вътрешното тяло. Това е код за грешка, който ще ни помогне да разберем какво да имаме предвид когато идваме за ремонт.

 

Ако климатика не охлажда достатъчно добре:

уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;

проверете дали всички врати и прозорци са затворени;

проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не - измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;

директната слънчева светлина е огромен източник на топлина. Използвайте щори или завеси, за да засенчите огретите прозорци;

 

Ако климатика не отоплява достатъчно добре:

уверете се че няма предмет, който да пречи на нормалната циркулация на въздушния поток;

проверете дали всички врати и прозорци са затворени;

проверете дали са чисти праховите филтри. Ако не - измийте ги, изсушете ги и ги поставете обратно в климатика;

вижте позицията на клапите. Правилната е тази, при която те са насочени така, че климатика да духа максимално надолу.

 

Ако климатика издава странни шумове:

чува се пукане от вътрешното тяло на климатика - възможно е да се получава такъв шум понякога, тъй като пластмасата се свива и разширява под въздействието на топлия/студен въздух, който излиза от климатика. Това е напълно нормално явление;

чува се нещо все едно някаква течност изтича от някъде – най-вероятно чувате хладилния агент, когато климатика променя режима си на работа;

чува се шум от външното тяло и от него се вдига пара и изтича вода - това е процеса на обезскрежаване на климатика.

 

Гаранционна поддръжка

 

Всеки закупен от нас климатик получава гаранция, както е описано в гаранционната карта. Гаранцията покрива всички фабрични дефекти, възникнали по време на нормалната експлоатация на климатика в гаранционния период. При възникнал гаранционен проблем, ремонтът на климатика ще бъде за сметка на “Идеал”ООД включително резервни части и ако е необходим демонтаж, тестване в сервиз и монтаж. Изключение правят случаите, когато по желание на клиента климатика е монтиран с вижка или алпинист. Тогава клиента трябва да осигури достъп до климатика или да заплати стойността на услугата, осигуряваща достъпа.

 

Гаранцията на климатика не важи в случаите, когато повредата е причинена от: повишено или понижено захранващо напрежение, токови удари, природни стихии, неправилна експлоатация и/или немърливо отношение към уреда, ако уреда е удрян, както и в случаите когато е правен опит за отстраняване на повредата от неупълномощени лица. В тези случаи ремонтът се заплаща съгласно действащата ценова листа на фирмата.

 

Извън гаранционна поддръжка

 

“Идеал”ООД осигурява следгаранционен сервиз на всички предлагани климатици. Ремонтът се извършва от висококвалифицирани специалисти в областта на сервизната дейност. Цената за ремонта се формира като сума от цената на повредената част или модул и цената за труд.

 

Цените на резервните части се оферират на клиента след установяване на проблема и преди евентуалната им подмяна.

 

Цените за труд са както следва:

 

посещение на обекта и констатиране на проблема — 20 лв. (за разстояние до 20 км от Русе);

за обекти, намиращи се над 30 км от Русе се заплаща по 0.40 ст/км, над двадесетия километър;

подмяна на вътрешен контролен модул – 40лв.

подмяна на външен контролен модул -40лв.

подмяна на компресор –120лв.

подмяна на ТРВ (термо регулиращ вентил) -100лв.

подмяна на топлообменник -150лв.

подмяна двигател на външен вентилатор -50лв.

подмяна двигател на вътрешен вентилатор -50лв.

подмяна на вертикални или хоризонтални клапи -30лв.

подмяна на пластмасов елемент от корпуса на вътрешното тяло - от 10 до 30 лв.

 (в зависимост от модела и конкретния елемент);

подмяна датчик за температура, ниско или високо налягане -30лв.

други - оферират се допълнително.

 

АБОНАМЕНТНА ПОДДРЪЖКА

 

“Идеал”ООД предлага абонаментна поддръжка на климатици. Можете да се абонирате за месечна или годишна профилактика.

 

Целта на профилактиката е климатизаторите да бъдат поддържани в оптимално техническо състояние, което води и до оптимална електрическа консумация.

Профилактиката по същество се разделя на два основни типа - месечна и годишна.

 

Профилактика

 

При профилактика се почистват праховите филтри на вътрешното тяло, измерват се наляганията и електрическите параметри на климатизатора и се отстраняват най-грубите повърхностни замърсявания на външния агрегат.

 

Цени профилактика:

 

до 10 климатика на един обект:40лв/бр.;

В зависимост от състоянието на климатика и изискванията на клиента, може да бъде извършена профилактика с демонтаж и основно почистване на телата на климатика. Цената в този случай се оферират  допълнително в зависимост от спецификите на техниката и обекта.

Промоция: При сключването на договор за ежемесечна профилактика всички сервизни работи по дефектирали климатици, се извършват безплатно. Клиента заплаща само стойността на дефектиралата резервна част.                      НачалоЗа насУслугиКонтактиХладилна техникаКлиматична техникаГазифициранеПоддръжка и сервиз
ИДЕАЛ ООД     Всички права запазени! Web Design & SEO by Zashev Design